Skip to content

સ્ત્રી વિચારે છે – Saurabh Joshi

About Poetry

“સ્ત્રી વિચારે છે” is a poem by poet Saurabh Joshi. The poem is a part of the “Naari Hai Narayani: Yatra Naryastu Pujyante” poetry compilation book published under the Shabd Vandana project on account of Women’s Parv 2023.


સ્ત્રી વિચારે છે

હું પણ આ દીવડા જેમ કેટલી બળુ છું,
મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારોને બાળી,
મારી જાતને બાળી,
અંધકારમય વિકટ પરિસ્થિતિઓમાં ઘરમાં રોશની ફેલાવું છું.
જેમ દીવડો પોતે બળી બધાને પ્રકાશિત કરે છે,
તેમ હું પણ પરિવારમાં રોશની ફેલાવું છું.
મારી રોશનીથી પરિવારમાં ખુશીઓ આવે છે,
એ જોઈ હું પણ ખુશ છું અને ખુદ ને ભાગ્યશાળી માનું છું.
મને શિકાયત નથી કારણ કે મારો પરિવાર
મારી લાગણીઓ સમજે છે,
મને સન્માન આપે છે,
મારી કદર કરે છે
અને એટલે જ બળ્યા હોવા છતાં
મને કોઈ જખ્મ નો અહેસાસ નથી થતો,
કોઈ પીડા નથી થતી.
હું ખુશ છું કે હવે તો
સમાજ પણ સ્ત્રીઓની લાગણીને સમજે છે,
એમની છુપાયેલી કળાઓને
આગળ વધાવવા માટે પ્રોત્સાન આપે છે.
જે લોકો મને નથી સમજી શકતા
એમને પણ એકવાર તો
પોતે દોષિત હોવાનો અહેસાસ
અને પશ્ચાતાપ થાય જ છે
બસ ક્યારેક એ જાહેરમાં કબૂલ કરે છે,
ક્યારેક ખાનગીમાં કબૂલ કરે છે
તો ક્યારેક પોતાની જાત સાથે કબૂલ કરે છે.


NOTE: The originality of the poetry is confirmed by the author. The author shall be responsible for any liability.


REFERENCES