Bhagavad Gita – All Chapters With Translation

CHAPTERADHYAY NAMENO. OF SHLOKASKRISHNAARJUNSANJAYDHRITARASHTRA
01Arjuna Vishad Yog47021251
02Sankhya Yog7263630
03Karm Yog4340300
04Gyan Karm Sanyas Yog4241100
05Karm Sanyas Yog2928100
06Dhyan Yog4742500
07Gyan Vigyan Yog3030000
08Akshar Brahma Yog2826200
09Raj Vidhya Raj Guhya Yog3434000
10Vibhuti Yog4235700
11Vishwaroop Darshan Yog55143380
12Bhakti Yog2019100
13Kshetra Kshetragya Vibhag Yog3434000
14Gunatray Vibhag Yog2726100
15Purushottam Yog2020000
16Daivasur Sampad Vibhag Yog2424000
17Shraddha Traya Vibhag Yog2827100
18Moksha Sanyas Yog7871250
TOTAL1870057484411
GITA CHAPTER NAME & NUMBER OF SHLOKAS