Movie Songs

BABAAL
"Baap Re Baap" Movie by Krup Music featuring Prapti Ajwalia & Tilana Desai.
BAAP RE BAAP
"706" Movie by Krup Music featuring Divya Dutta & Atul Kulkarni.
706
"Paaghadi" Movie by Krup Music featuring Revanta Sarabhai, Tillana Desai & Netri Trivedi.
PAAGHADI
"Satti Par Satto" Movie by Krup Music featuring Manas Shah & Khanjan Thumbar.
SATTI PAR SATTO
"Mari Life Tari" Movie by Krup Music featuring Manan Buch & Heeral Bhalla.
MARI LIFE TARI
"Dhaakad" Movie by Krup Music featuring Kailash Shadadpuri & Krutika Desai.
DHAAKAD
"Mijaaj" Movie by Krup Music featuring Malhar Thakar & Esha Kansara.
MIJAAJ
"Oxygen" Movie by Krup Music featuring Aanshul Trivedi & Vyoma Nandi.
OXYGEN
"Chal Man Jeetva Jaiye" Movie by Krup Music featuring Krishna Bharadwaj & Rajeev Mehta.
CHAL MAN JEETVA JAIYE
"Roll No. 56" Movie by Krup Music featuring Het Dave, Shruti Gholap & Ashok Beniwal.
ROLL NO 56
"O Taareee" Movie by Krup Music featuring Revanta Sarabhai & Janki Bodiwala.
O TAAREEE
"Mad For Each Other" movie by Krup Music featuring Neelam Gandhi & Abhijit Sametriya.
MAD FOR EACH OTHER
"Armaan" Movie by Krup Music featuring Poojan Trivedi, Alisha Prajapati & Netri Trivedi.
ARMAAN
"Commitment" Movie by Krup Music featuring Manas Shah & Maulika Patel.
COMMITMENT
"Je Pan Kahish E Sachuj Kahish" Movie by Krup Music featuring Gaurav Paswala & Sneha Devganiya.
JE PAN KAHISH E SACHUJ KAHISH
"Thai Jashe" movie by Krup Music Malhar Thakar & Monal Gajjar.
THAI JASHE