Raghupati Raghav Raja Ram

HINDI LYRICS

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥

सुंदर विग्रह मेघश्याम
गंगा तुलसी शालग्राम ॥

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥

भद्रगिरीश्वर सीताराम
भगत-जनप्रिय सीताराम ॥

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥

जानकीरमणा सीताराम
जयजय राघव सीताराम ॥

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥

रघुपति राघव राजाराम
पतित पावन सीताराम ॥

ENGLISH LYRICS

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Paavana Sitaram

Sundara Vigraha Meghashyam
Ganga Tulasi Salagram

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Paavana Sitaram

Bhadra Girishwara
Sitaram Bhagat Janapriya Sitaram

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Paavana Sitaram

Janaki Ramana Sitaram
Jaya Jaya Raghava Sitaram

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Paavana Sitaram

Raghupati Raghava Rajaram
Patita Paavana Sitaram