Om Mahalaxmi Namo Namah

LYRICS (SANSKRIT)

ॐ महालक्ष्मै नमो नमः
ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः
ॐ धनप्रदायै नमो नमः
ॐ विश्व जनन्यै नमो नमः

LYRICS (ENGLISH)

Om Mahalaxmai Namo Namah
Om Vishnupriyayai Namo Namah
Om Dhanpradayai Namo Namah
Om Vishwajananyai Namo Namah