Jai Ganesh – Aarti

LYRICS (HINDI)

जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
एकदंत दयावंत चार भुजा धारी
एकदंत दयावंत चार भुजा धारी
माथेपर तिलक सोहे मुसे की सवारी
माथेपर तिलक सोहे मुसे की सवारी
एकदंत दयावंत चार भुजा धारी
एकदंत दयावंत चार भुजा धारी
माथेपर तिलक सोहे मुसे की सवारी
माथेपर तिलक सोहे मुसे की सवारी
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा
पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा
लढूअन का भोग लगे संत करे सेवा
लढूअन का भोग लगे संत करे सेवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
अंधे को आँख देत कोढिन को काया
अंधे को आँख देत कोढिन को काया
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया
अंधे को आँख देत कोढिन को काया
अंधे को आँख देत कोढिन को काया
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया
बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया
सूर शाम शरण आये सफल कीजिये सेवा
सूर शाम शरण आये सफल कीजिये सेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
जय गणेश जय गणेश
जय गणेश देवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा
माता ज्याकी पार्वती पिता महादेवा

LYRICS (ENGLISH)

Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Ekdant Dayavant Char Bhuja Dhari
Ekdant Dayavant Char Bhuja Dhari
Mathepar Tilak Sohe Muse Ki Savari
Mathepar Tilak Sohe Muse Ki Savari
Ekdant Dayavant Char Bhuja Dhari
Ekdant Dayavant Char Bhuja Dhari
Mathepar Tilak Sohe Muse Ki Savari
Mathepar Tilak Sohe Muse Ki Savari
Paan Chadhe Ful Chadhe Aur Chadhe Meva
Paan Chadhe Ful Chadhe Aur Chadhe Meva
Ladhuan Ka Bhog Lage Sant Kare Seva
Ladhuan Ka Bhog Lage Sant Kare Seva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Andhe Ko Aankh Det Kothin Ko Kaya
Andhe Ko Aankh Det Kothin Ko Kaya
Banzan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya
Banzan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya
Andhe Ko Aankh Det Kothin Ko Kaya
Andhe Ko Aankh Det Kothin Ko Kaya
Banzan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya
Banzan Ko Putra Det Nirdhan Ko Maya
Sur Sham Sharan Aaye Safal Kijiye Seva
Sur Sham Sharan Aaye Safal Kijiye Seva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Jai Ganesh Jai Ganesh
Jai Ganesh Deva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva
Mata Jyaki Parvati Pita Mahadeva